Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Gepubliceerd op : 2020-12-09

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

Dinsdag 15 december 2020 - Om te zorgen dat bedrijven ondanks de crisis blijven investeren, en waar mogelijk investeringennaar voren halen, treedt met ingang van 1 januari 2021 voor de duur van twee jaar de BIK inwerking. Bedrijven die belastingplichtig zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting kunnenvoor investeringen een afdrachtvermindering op hun loonheffing toepassen. Dezeafdrachtvermindering bedraagt 3,9% voor investeringen tot € 5.000.000 per kalenderjaar en 1,8%voor het investeringsbedrag boven € 5.000.000 per kalenderjaar. Deze afdrachtvermindering isvan toepassing op investeringen van tenminste € 1.500 per bedrijfsmiddel en ten minste € 20.000per aanvraag.

De BIK is van toepassing op investeringen waarvoor de verplichtingen ter zake van de aanschafzijn aangegaan na 1 oktober 2020, de betaling(en) voor de investering in 2021 of 2022 volledigzijn gedaan en het bedrijfsmiddel binnen zes maanden na de laatste betaling in gebruik isgenomen. Doordat de BIK wordt verrekend in de loonheffing, kan de BIK alleen worden toegepastdoor bedrijven met personeel, de zogenoemde BIK-inhoudingsplichtige. Een BIKinhoudingsplichtige kan met ingang van 1 september 2021 een BIK-verklaring aanvragen bij deRijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Op basis van deze verklaring kan de BIKinhoudingsplichtige de afdrachtvermindering in zijn loonaangifte toepassen.

De mogelijkheid om als ‘fiscale eenheid' gebruik te maken van de BIK, gaat pas later in. DeEuropese Commissie moet dit specifieke onderdeel nog goedkeuren. Als na deze goedkeuring demogelijkheid om als ‘fiscale eenheid' gebruik te maken van de BIK gaat gelden, is dit metterugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021.Indien die goedkeuring onverhoopt niet komt, zullen de percentages van de BIK metterugwerkende kracht tot 1 januari 2021 worden verhoogd. Bij grote investeringen in een jaarwordt de korting tot € 5 miljoen in dat geval 5%, daarboven 2,08%.